Közhasznúsági jelentések

2014. szeptember 29. - mediatorblogger

 2014

 2013

 2012

 

 

 

 

 

 

 

2011

Közhasznúsági jelentés  Mediátor Egyesület  18308293-9499-529-02

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
1, a számviteli beszámolót
2, költségvetési támogatás felhasználását
3, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
4, a cél szerinti juttatások kimutatását,
5, a központi költségvetéstől, elkülönített pénzalaptól, helyi önkormányzattól és egyéb
szervezetektől kapott támogatások mértékét,
6,a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
7, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

1., Számviteli beszámoló
Melléklet szerinti mérleg és eredménylevezetés tartalmazza.
2., A költségvetési támogatás felhasználása
A szervezet a költségvetési támogatást nem kapott ez évben.
3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az egyesület nem rendelkezik ingatlan vagyonnal, pénzeszközeit a következőképpen használta fel:
az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozóktól közhasznú céljára vagy
működésre kapott támogatás, ill. adomány;
- alapítótól. 0
- államháztartás alrendszerétől 0
- helyi önkormányzattól 500 e Ft
- pályázati úton nyert támogatás 0
- egyéb 1% 0
b./ közhasznú tevékenység bevétele: 1 546 e Ft
c./ egyéb cél szerinti tevékenység bev.: 0
d./ a szervezet eszközinek befektetéséből szárm. bev.: 0
e./ tagdíj: 32 e Ft
f./ egyéb, más jogszabályban meghat. bevétel: 0
g./ a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 0
A közhasznú szervezet költségei az alábbi tételekből tevődik össze:
a./ a közhasznú tevékenység közvetlen költségei: 2 204 e Ft
b./ az egyéb cél szerinti tevékenység költségei: 0
c./ a vállalkozási tevékenység közvetlen költségei: 0
d./ közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység közvetett ktg. 0
3 /5, A közhasznú szervezet bevételeinek és ráfordításainak egyenlege :
Összes bevétel: 2 078 e Ft
Összes költség: 2 204 e Ft
Egyenleg -126 e Ft
4./ Célszerinti juttatások kimutatása
Az egyesület 2011 - ben nyújtott célszerinti juttatás összege: 0. Ft
5./ Támogatások összetétele és mértéke
Az egyesület nem részesült központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól
támogatásban
6./ A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások jellege és mértéke
Az egyesület tisztségviselői nem részesültek semmilyen juttatásban 2011 évben.
7./ A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló:
Intervision honlap és adatbázis

A Mediátor Egyesület az évben sikerellev valósította meg Pécs Város önkormányzata támogatásával és a
SosemArt Kulturális Egyesülettel kooperálva az „InterVision – InterUrban” elnevezésű programot.
A pályázattal és a megvalósult honlappal célunk volt felkutatni Pécs város kisebb, de társadalmi
szerepvállalását, kulturális kapacitását tekintve aktív civil szereplőket, majd egy rövid ismertető kisfilm
keretében az internetem egy térkép segítségével bemutatni azokat az érdeklődők előtt. A 3-tól 10 perces
filmek kis csoportok működésének helyszíneit, programjait, illetve őket magukat mutatják be rövid
szöveges leírásban és egy klip-szerű videófilm keretében.
A SosemArt Egyesület munkájának köszönhetően az InterVision – InterUrbán program más városokat is be
tudott kapcsolni az együttműködésbe, így betőltheti felvállalt célkitűzését: azaz a városok között kulturális
mediációt!
A projekt gyakorlati folytatása a 2009-2010-ben megkezdett „Kedves Térkép” programunknak. A projektet
2012-ben és utána is bővíteni, folytatni kívánjuk.
Honlapot lásd itt: www.interurban.eu
Szerdatartás – képzőművészeti kiállítássorozat
A „Szerdatartásokkal” egy heti rendszerességgel jelentkező kiállítás és előadás sorozatot kívántunk
létrehozni a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karos hallgatóival együttműködve. A Király utcai irodánk
lépcsőházában szerdánként fiatal alkotók kaptak lehetőséget, hogy bemutatkozhassanak a közönség előtt.
Az eseményeken performanszok és zenei előadások színesítették a programot. Az alkalmi esemény nagy
sikernek örvendett a pécsi fiatal művészek körében.
Creative Cities – Joint Action Plan
Egyesületünk 2011 végén a pécsi Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület megbízásából
(KIKK Egyesület), gyakornoki program keretében megtervezte és létrehozta a Crative Cities – Joint Action
Plan kutatás jelentésének digitális kiadványát. A munka vizuálisan segíti érthetőbbé és befogadhatóbbá
tenni a KIKK Egyesület kutatásának eredményeit.
A munkában végzős grafikus hallgatók vettek részt, mellyel egyesületünk egy alap-célkitűzésének tettünk
eleget.
Pécs, 2012 május 24.

 

 

2010


 

A bejegyzés trackback címe:

https://mediatoregyesulet.blog.hu/api/trackback/id/tr176735279